GUDSTJENESTER I BERGEN

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndager kl.10:00
Frem til og med søndag 25. juni og fra og med 13. august
OBS Ingen handling i Bergen 30. sept. pga Mikaelstevnet i Jondal

Torsdager kl. 10:00
Frem til og med 22. juni og fra og med 7. september

St Hansdagen lørdag 24. juni kl. 10:00

Mikaelsdagen
Fredag 29. september kl. 10:00

SØNDAGSHANDLING FOR BARN
Vi ber foresatte som ønsker at deres barn deltar i
Søndagshandlingen om å kontakte en av prestene for å avtale dato.


MIKAELSTEVNET|STEINER-helg PÅ JONATUNET I JONDAL
Menneskevielsens handling
Lørdag 30. september kl. 11:00
Søndag 1. oktober kl. 11:00

GUDSTJENESTER PÅ HAUGALANDET

På Hogganvik, Vikedal

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndagene 2. juli og 24. september kl. 10:30

REGELMESSIGE AKTIVITETER

På søndager etter Menneskevielsens handling
Kirkekaffe
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdager frem til og med 22. juni og fra og med 7. september
Samtale om ukens evangelietekst

Mandager kl. 17:30 - begynner igjen 4. september
Korgruppen møtes. Først spiser vi sammen og begynner å synge ca kl. 18;00.

På Hogganvik
Søndagene 2. juli og 24. september
Studiegruppe om ukens evangelietekst
Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe

AKTIVITETSKALENDER

TIDEN MELLOM ST. HANSTIDEN OG MIKAELSTIDEN

Onsdag 23. august kl. 18:00
Orientering om konfirmasjon
I Kristensamfunnets lokaler, John Lunds plass 1.
Eventuelle spørsmål rettes Daan Ente.

Søndag 27. august kl 11.30 etter en kort kirkekaffe
Om det å følge og det å lede
En betraktning ved John Rawcliffe

MIKAELSTIDEN

JUBILEUMSSTEVNET - 90 ÅR KRISTENSAMFUNNET I NORGE
Program

Fredag 13. oktober
kl 19.00 Foredrag ved Lasse Karlsson
Slutt etter Kultisk avslutning ca kl 20:30

Lørdag 14. oktober
Kl. 10:00 Menneskevielsens handling
Kl 11:15 - kl. 14:00 Hvordan skal Kristensamfunnet møte fremtiden?
Forskjellige bidragsytere som innledning til samtale
Pause
Kl. 17:00 - 20:00 Feiring med musikk, andre innslag og mat

Søndag 15. oktober
Kl 10:00 Menneskevieslsens handling
Ca 11:00 Kirkekaffe
11:30 - 12:30 Avsluttende betraktning ved Vicke v. Behr

Flere praktiske detaljer skal stå i invitasjonen som sendes ut i august.

PRESTEREISER OG SOMMERVIKARER
21. juni - 26. juli har Daan Ente ferie
17. juli - 12. august har John Rawcliffe ferie
17. - 26. juli er Markus Schultze-Florey vikar for Bergen
13. august er Daan Ente vikar i Oslo
28. - 31. august er Daan og John på Nordisk synode i Tampere

EVANGELIETEKSTER
TIDEN MELLOM PINSE OG ST. HANS
18. 6. Johannes 4. 1 - 26 Den samaritanske kvinnen
ST. HANSTIDEN
24.6. Markus 1, 1 - 11 Døperen Johannes
25.6. Markus 1, 1 - 11 Døperen Johannes
2.7. Johannes1, 19 - 28 Johannes om seg selv
9.7. Matteus 11, 2 - 15 Johannes i fengsel
16.7. Matteus 14, 1 - 12 Johannes’ død
TIDEN MELLOM ST. HANS OG MIKAELSTIDEN
23.7. Markus 8, 27 - 9, 1 Peters bekjennelse
30.7. Matteus 7, 1 - 14 Fra bergprekenen
6.8. Lukas 15, 1 - 32 Den tilbakevendte sønn
13.8. Lukas 9, 1 - 17 Apostlene blir sendt ut
20.8. Lukas 18, 35 - 43 Den blinde mannen
27.8. Markus 7, 31 - 37 Helbredelse av en døve
3.9. Lukas 10, 1 - 20 De sytti blir sendt ut
10.9. Lukas 17, 5 - 37 Kristi gjenkomst
17.9. Matteus 6, 19 - 34 Fra bergprekenen
24.9. Lukas 7, 11 - 17 Oppvekkingen av enkens sønn
MIKAELSTIDEN
29.9. Matteus 22, 1 - 14 Kongssønnens bryllup
1.10. Matteus 22, 1 - 14 Kongssønnens bryllup

 

 

Logg inn