GUDSTJENESTER I BERGEN

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndager kl.10:00
OBS Ingen handling i Bergen 1. okt. pga Steinerhelg i Jondal

Torsdager kl. 10:00

Mikaelsdagen
Fredag 29. september kl. 10:00

SØNDAGSHANDLING FOR BARN
Vi ber foresatte som ønsker at deres barn deltar i
Søndagshandlingen om å kontakte en av prestene for å avtale dato.

MIKAELSTEVNET|STEINER-helg PÅ JONATUNET I JONDAL
Menneskevielsens handling
Lørdag 30. september kl. 11:00
Søndag 1. oktober kl. 11:00

GUDSTJENESTER PÅ HAUGALANDET

På Hogganvik, Vikedal

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Søndagene 29. oktober og 3.desember kl. 10:30

REGELMESSIGE AKTIVITETER

På søndager etter Menneskevielsens handling
KIRKEKAFFE
Ta gjerne med mat til kaffebordet

Torsdager etter Menneskevielsens handling
SAMTALE om ukens evangelietekst

Mandager kl. 17:30
KORGRUPPEN møtes.
Først spiser vi sammen og begynner å synge ca kl. 18;00.

På Hogganvik
Søndagene 29. okt. og 3. desember
STUDIEGRUPPEN om ukens evangelietekst
Etter Menneskevielsens handling og kirkekaffe

AKTIVITETSKALENDER

MIKAELSTIDEN

Fredag 29. sept. - søndag 1. okt.
STEINERHELG på Jonatunet i Jondal
De som ønsker å reise til Jondal for å delta på Menneskevielsens handling er hjertelig velkommen til å gjøre det.

Fredag 13. - søndag 15. oktober
JUBILEUMSSTEVNET - 90 ÅR KRISTENSAMFUNNET I NORGE
Her kan du laste ned stevneprogrammet som PDF-fil.


TIDEN MELLOM MIKAELSTIDEN OG ADVENT

Lørdag 28. oktober - søndag 5. november
MANGFOLDSBYEN
I regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.
I dette tidsrommet foregår det flere aktiviteter som viser mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i Bergen. Kristensamfunnet i Bergen er et av medlemssamfunn som deltar i uken. Se brosjyren som er lagt frem i Kristensamfunets lokaler eller se www.mangfoldsbyen.no

Søndag 5. november kl.18:00
MINNEKVELD FOR DE DØDE
Med tale ved John Rawcliffe, musikk og andakt.

Søndag 19 november kl. 11:30 etter en kort kirkekaffe
Å LEVE MED DE DØDE
Betraktning som innledning til samtale ved Daan Ente


ADVENT

Søndag 3. desember kl. 11:30 etter en kort kirkekaffe
FAREN
Betraktning til advent ved Daan Ente

Lørdag 9. desember kl. 16:00
ADVENTSHAGEN
Påmelding innen 8. desember til Daan Ente mob: 484 43 975

Søndag 10. desember kl. 11:30 etter en kort kirkekaffe
MOREN
Betraktning til advent ved John Rawcliffe

Søndag 17. desember kl. 11:30 etter en kort kirkekaffe
BARNET
Betraktning til advent ved Daan Ente


PRESTEREISER

2. - 6. okt. John Rawcliffe er bortreist
17. - 24. okt. har John Rawcliffe ferie


EVANGELIETEKSTER

TIDEN FRA ST. HANS TIL MIKAELSTIDEN
24.9. Lukas 7, 11 - 17 Oppvekkingen av enkens sønn
MIKAELSTIDEN
29.9. Matteus 22, 1 - 14 Kongssønnens bryllup
1.10. Matteus 22, 1 - 14 Kongssønnens bryllup
8.10. Efeserbrev 6, 1 - 19 Guds rustning
15.10. Joh. åpenb. 12, 1 - 18 Kvinnen og dragen
22.10. Joh. åpenb. 19. 11 - 16 Rytteren på den hvite hesten
TIDEN ETTER MIKAELSTIDEN
29.10. Joh. åpenb. 1. 9 - 20 Menneskesønnen
5.11. Joh. åpenb. 3. 1 - 13 Til Sardes og Filadelfia
12.11. Joh. åpenb. 7. 9 - 17 Den store hvite skaren
19.11. Joh. åpenb. 21. 9 - 27 Det nye Jerusalem
26.11. Joh. åpenb. 22, 1 - 5 Livets vann og livets tre
ADVENT
3.12. Lukas 21, 25 - 36 Oljeberg apokalypsen

 

Logg inn