Konfirmasjon i Kristensamfunnet

Konfirmasjon i 2023

Neste konfirmasjonsforberedelse finner sted fra forsommer eller tidlig høst 2022 og fram til våren 2023.
Konfirmasjonen vil skje i april eller mai 2023. 
Dette gjelder de som fyller 14 år mellom påske 2022 og sommeren 2023, men er eventuelt åpent også for de som er noe eldre.

Interesserte barn og foreldre kan uforpliktende ta kontakt med Svenn Olav Kalvø for mer informasjon på telefon 917 33 333 eller svennolav@gmail.com.