Kontakt

PRESTER

Svenn Olav Kalvø
Tlf. mobil   917 33 333
E-post   svennolav@gmail.com

John Rawcliffe  (Pensjonert)
Tlf. mobil   905 53 065
E-post   john.rawcliffe@online


STYRET

Henvendelser til styret kan skje med e-post til   bergen.kristensamfunnet@gmail.com