Barn og Unge

Kristensamfunnet ønsker alle barn og unge velkomne til våre aktiviteter. Noen foreldre både døper og konfirmerer barnet hos oss. Andre kommer i kontakt med oss i forbindelse med konfirmasjon. Ta kontakt med din nærmeste menighet for spørsmål her, eller sjekk hjemmesiden.

Vi har en egen gudstjeneste for barn fra skolealder til konfirmasjonalder. Den er tilpasset deres alder både fordi den varer ca 15 minutt, og ordene som sies er varme, enkle og forståelige for deres alder.

Leirstedet vårt, Olsby på Tangen i Innlandet, har sommerleir for barn opp til konfirmasjonsalder, og ungdomsleir for ungdommer fra 15 år og oppover. I tillegg har konfirmantene leir der høst og vår i forbindelse med konfirmantforberedelsene. Sjekk Olsbys hjemmesiden for mer info.

Oslo har i tillegg følgende aktiviteter, sjekk Oslos hjemmeside/program eller FB-side for nøyaktig dato:

Barnas dag medio september, som inneholder leker, eventyr, årstidsmarkering, grilling, kafe, og annet innhold.

Adventsspiral i slutten av november, hvor hele kirkegulvet brukes til en stor adventsspiral av granbar. Dette er til stor glede for både store og små barn, og mange voksne benytter også anledningen til å gå spiralen etter at barna har forlatt lokalet. Enkel kafe har vi også.

Juletrefest i starten på januar, hvor vi synger alle de gode, kjære julesangene og lager mange ringer rundt juletreet i kirkerommet. Og så komme de hellige tre konger forbi på sin vei, og hilser på. Enkel kafe har vi også.

Barna dag på våren, hvor vi har noenlunde samme program som på høsten, men også med nye ting.