Program for april – juni 2024

GUDSTJENESTER I BERGEN
Menneskevielsens handling
Søndager og helligdager kl. 1030.
Torsdager kl. 1000.

På torsdager vil det etter kirkekaffe avvekslende være samtale om evangelieteksten og teksten for årstidsbønnen.

Søndagshandling for barn
Denne finner sted på søndager kl. 1130
Det vil bli gitt nærmere beskjed om hvilke søndager.

 

GUDSTJENESTER PÅ HAUGALANDET
Menneskevielsens handling
På Hogganvik Landsby
Søndager kl. 1030.

Etter kirkekaffe blir det samtale om evangelieteksten og teksten for årstidsbønnen.


______________

KALENDER – HOGGANVIK

APRIL
Man.  01.04  Kl. 1030    Menneskevielsens handling  –  2. påskedag

MAI
Lør.  11.05  Kl. 1030    Menneskevielsens handling

JUNI
Søn.    09.06   Kl. 1030    Menneskevielsens handling

______________

KALENDER – BERGEN

APRIL
Man. 01.04   Kl. 1030   Hogganvik  –  2. påskedag: Menneskevielsens handling
Tor.  04.04   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Tor.  04. – Søn. 07.04   Konfirmantleir
Tor.  11.04   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Søn.  14.04   Kl. 1030   Menneskevielsens handling
                      Kl. 1215   Konfirmasjonens sakrament – Betraktning og samtale
Tor.  18.04   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Tor.  25.04   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Lør.  27.04   Kl. 1030   Konfirmasjon med Menneskevielsens handling
Søn. 28.04   Kl. 1030   Menneskevielsens handling

MAI
Tor.  02.05   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Tor.  09.05   Kl. 1030   Menneskevielsens handling  –  Kristi himmelfartsdag 
                    Kl.  1215   Utflukt til Arboretet
Lør.  11.05   Kl. 1030   Hogganvik  –  Menneskevielsens handling
Søn.  12.05   Kl. 1030   Menneskevielsens handling
Tor.  16.05   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Søn.  19.05   Kl. 1030   Menneskevielsens handling  –  1. pinsedag
Man.  20.05   Kl. 1030   Menneskevielsens handling  –  2. pinsedag
Tor.  23.05   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Tor.  30.05   Kl. 1000   Menneskevielsens handling

JUNI
Søn.  02.06   Kl. 1030   Menneskevielsens handling
Tor.  06.06   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Lør.  08.06   Kl. 1030   Helgeseter  –  Menneskevielsens handling
Søn.  09.06   Kl. 1030   Hogganvik  –  Menneskevielsens handling
Tor.  13.06   Kl. 1000   Menneskevielsens handling
Søn.  16.06   Kl. 1030   Menneskevielsens handling
Tor.  20.06   Kl  1000   Menneskevielsens handling
Man.  24.06   Kl. 1030   Menneskevielsens handling – Johanni

Det tas forbehold om endringer.
Eventuelle endringer i programmet blir sendt ut på e-post og publisert på nettsiden til Kristensamfunnet i Bergen.

______________

EVANGELIETEKSTENE

PÅSKE
07.04  Joh. 20, 19-29
14.04  Joh. 10, 1-21
21.04  Joh. 15, 1-27
28.04  Joh. 16, 1-33
05.05  Joh. 14, 1-22-31

HIMMELFART
09.05  Joh. 16, 24-33
12.05  Joh. 16, 24-33

PINSE
19.05  Joh. 14, 23-31

TREENIGHETSTIDEN 2
26.05  Joh. 3, 1-21
02.06  Joh. 4, 1-26
09.06  Joh. 6, 16-21
16.06  Joh. 1, 43-51
23.06  Joh. 9, 1-17

JOHANNI
24.06  Mark. 1, 1-11
30.06  Mark. 1, 1-11
07.07  Joh. 1, 19-28
14.07  Matt. 11, 2-15
21.07  Matt. 14, 1-12